راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

سلام من سيد امیرعلی غمخواری موسس سایت Ghamkhari24 هستم و قصد دارم امروز درباره ی راه اندازی سون سگمنت با آردوینو توضیح بدم.

مقدمه راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

در این جلسه من  میخواهم تا راه اندازی سون سگمنت تکی با آردوینو را آموزش بدهم ، در این جلسه کد ها را آموزش می دهم و آنرا تحلیل میکنم.

در جلسه قبل یک چشمک زن با آردینو ساختیم و تمام کد ها را تحلیل کردیم ،اگر جلسه قبل را ندیده اید بهتر است تا از جلسه قبل بازدید کنید ،جلسه قبل بطور پایه ای تر بوده است ، در این جلسه ما با استفاده از اساس کد های جلسه قبلی آردوینو را برای سون سگمنت برنامه نویسی می کنیم. در آخر این مطلب می توانید جلسه قبل را ببینید و قسمت ها دیگر از آموزش آردینو را مشاهده کنید.

تا آخر این مطلب برای راه اندازی سون سگمنت با آردوینو همراه باشید.

راه-اندازی-سون-سگمنت-با-آردینو

قطعات مورد نیاز راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

آردینو UNO

آردینو-uno

سون سگمنت تکی

سون-سگمنت

مقاومت 330 اهم

مقاومت-330-اهم

دیتاشیت سون سگمنت

ما برای در اولین مرحله راه اندازی سون سگمنت با آردوینو نیاز است که دیتاشیت سون سگمنت تکی را بدانیم.

دیتاشیت-سون-سگمنت

مدار و اتصالات سون سگمنت به آردینو

بخش اتصالات در راه اندازی سون سگمنت با آردوینو بخشی مهم و تحلیلی است.

در مدار اتصالات از پایه 2 شروع می شود و با پایه 0 و 1 کاری نداریم ، یعنی فرض کنید 2 همان پایه 0 است و از آن شروع می کنیم.

اتصالات به نحوی است: پایه های سون سگمنت با حروف انگلیسی نام گذاری شده است و پایه ها به ترتیب حروف انگلیسی به ترتیب عددی به پایه های آردینو وصل می شود.

پایه 2 آردینو به پایه a سون سگمنت

پایه 3 آردینو به پایه b سون سگمنت

پایه 4 آردینو به پایه c سون سگمنت

پایه 5 آردینو به پایه d سون سگمنت

پایه 6 آردینو به پایه e سون سگمنت

پایه 7 آردینو به پایه f سون سگمنت

پایه GND آردینو به مقاومت 330 اهم

پایه دیگر مقاومت 330 اهم به هردوی پایه ی COM سون سگمنت

مدار و اتصالات سون سگمنت به آردینو را می توانید ببینید که دو تصویر نشان دهنده ی یک مدار است و اتصالات به دو صورت نمایش داده شده است.

اتصال-سون-سگمنت-با-آردینو

اتصالات-سون-سگمنت-به-آردینو

کد های راه اندازی سون سگمنت با آردینو

تمامی کد ها به صورت آماده و کامل برای راه اندازی سون سگمنت با آردوینو نوشته شده است و می توانید آنرا کپی کنید و بر روی میکروکنترلر پروگرام کنید.

void setup() {

pinMode(2, OUTPUT) ;

pinMode(3, OUTPUT) ;

pinMode(4, OUTPUT) ;

pinMode(5, OUTPUT) ;

pinMode(6, OUTPUT) ;

pinMode(7, OUTPUT) ;

pinMode(8, OUTPUT) ;

}


void loop() {

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(6, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(6,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(6, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(6,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(6, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(6,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(6, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(6,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

digitalWrite(2, 1) ;

digitalWrite(3, 1) ;

digitalWrite(4, 1) ;

digitalWrite(5, 1) ;

digitalWrite(7, 1) ;

digitalWrite(8, 1) ;

delay(1000) ;

digitalWrite(2,0) ;

digitalWrite(3,0) ;

digitalWrite(4,0) ;

digitalWrite(5,0) ;

digitalWrite(7,0) ;

digitalWrite(8,0) ;

delay(0) ;

}

توضیحات سون سگمنت در راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

ما برای اینکه سون سگمنت از شماری ی 0 تا 9 روی آن نمایش داده شود باید چند تا پایه همزمان روشن شود مثلا برای اینکه عدد صفر نمایش داده شود نیاز است تا پایه ی A  ، C ، D ، E ، F ، B سون سگمنت همزمان روشن شود حالا ما این پایه هایی که باید د رهر بخش روشن شود در کد ها وارد کردیم مثلا برای سون سگمنت که برای عدد صفر باید پایه های A  ، C ، D ، E ، F ، B روشن شود نیاز است که پایه های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 آردوینو روشن شود و این پایه ها به پایه های A  ، C ، D ، E ، F ، B سون سگمنت وصل است و بر این اساس اعداد روی سون سگمنت روشن می شود.

پایه-های-به-کار-رفته-برای-نمایش-هر-عدد-روی-سون-سگمنت

تحلیل کد های راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

در این بخش و مهمترین قسمت کد های برنامه نویسی راه اندازی سون سگمنت با آردوینو آنرا تحلیل کرده تا شما بتوانید این کد ها را بنویسید.

void setup

ما در بخش اول دستور void setup() { را نوشتیم ، دستور void setup کد های که در بخش خودش وجود دارد برای یک بار در اول شروع کار آردینو اجرا می کند.

pinMode

حالا ما در قسمت بعدی در داخل void setup از دستور pinMode برای OUTPUT کردن پایه ها استفاده کردیم به این معنا که این پایه هارا که ما به آنها نیاز داریم خروجی کند.

void loop

حالا در بخش سوم دستور void loop به کار بردیم که این دستور کد های داخل بخش خودش را تا بی نهایت اجرا می کند یعنی کد هارا که شروع به اجرا کرد و در به پایان رسیدن آن ، کد هارا دوباره از اول اجرا می کند.

digitalWrite

در بخش چهارم ما با دستور digitalWrite پایه های مورد نظر خود را روشن می کنیم مثلا برای نمایش دادن عدد 0 آن پایه هایی مه باید روشن می شد با دستور digitalWrite روشن کردیم و مثلا برای روشن کردن پایه ی A آردینو ، دستور digitalWrite(2, 1) ; را نوشته ایم  که جلوی digitalWrite قرار گرفته است به این معنا که پایه 2 ، 1 شود ، 1 به معنای روشن و 0 به معنای خاموش است.

delay

در بخش پنجم پایه هایی که روشن کردیم با دستور delay بر روی آن تاخیر قرار داده ایم که واحد تاخیر داده شده میکرو ثانیه است و هر 1000 میکروثانیه برابر با 1 ثانیه است، مثلا ما برای اینکه هر عدد 1 ثانیه نمایش داده شود جلوی آن (1000) نوشته ایم به معنای اینکه 1000 میکروثانیه صبر کن که 1000 میکروثانیه 1 ثانیه است.

digitalWrite off

در بخش ششم پایه هایی که روشن کرده بودیم بعد از مدت زمان طی شده با دستور digitalWrite پایه های که روشن کرده بودیم را خاموش کرده ایم.

delay off

در بخش هفتم  پایه هایی که خاموش کرده بودیم را برای آن تاخیر قرار می دهیم، ما برای اینکه یعد از خاموش شدن عدد به طور مستقیم و بدون تاخیر عدد بعدی نمایش داده شود delay را 0 قرار داده ایم که تاخبری انجام نشود و مستقیم عدد بعدی روشن شود.

ادامه ی کد ها هم بر همین اساس است.

دستورات_آردینو

اگر از این متن لذت بردید و استفاده کردید خوشحال میشم که در کانالم عضو شوید و اینستاگرام من را دنبال کنید.

تشکر می کنم از شما بابت همراهی

کانال-تلگرام-ghamkhari24

تلگرامghamkhari24

اینستاگرام-ghamkhari24

اینستاگرامghamkhari24

نویسنده: سید امیرعلی غمخواری

اگر هر سوالی درباره ی راه اندازی سون سگمنت با آردوینو داشتید در بخش زیر ( کامنت ها ) سوال خود را به اشتراک بگذارید.